Jak blokovat modré světlo

V dnešní době jsou moderní technologie neodmyslitelnou součástí našeho života. Jejich používání však přináší i některá rizika, zejména kvůli emisi modrého světla z obrazovek, které může negativně ovlivnit náš spánek a celkové zdraví. Modré světlo je známé svým potenciálem vyvolávat oční napětí a vést k problémům, jako jsou šedý zákal, věkem podmíněná degenerace sítnice, špatný spánek a poruchy nálady. Ačkoli úplné odstranění digitálních zařízení z našich životů není realistické, existuje několik způsobů, jak minimalizovat jejich negativní dopady.

Ochranné brýle

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se chránit před modrým světlem, je použití ochranných brýlí s filtrem proti modrému světlu. Tyto brýle jsou obzvláště důležité pro ty, kteří tráví dlouhé hodiny před obrazovkami, ať už během dne nebo večer. Speciální čočky těchto brýlí umožňují propustit “dobré” světlo, které je zodpovědné za bdělost a náladu, zatímco filtrují škodlivé umělé modré světlo vedoucí k napětí očí, bolestem hlavy a únavě.

Filtry obrazovky a softwarové řešení

Dalším způsobem, jak omezit expozici modrému světlu, je instalace filtrů na obrazovky telefonů, tabletů a počítačů. Tyto filtry snižují množství emitovaného modrého a UV světla. Kromě fyzických filtrů lze využít i softwarové řešení v podobě aplikací, které regulují množství emitovaného světla z vašeho zařízení. Tyto aplikace jsou dostupné v obchodech Google Play nebo App Store a mohou výrazně snížit negativní dopady na výrobu melatoninu, který je klíčový pro kvalitní spánek.

Nízké modré světlo ve vašem prostředí

Vyměňte standardní žárovky za žárovky s nízkým obsahem modrého světla. Tradiční zdroje světla, jako jsou žárovky s vláknem nebo dokonce svíčky, emitují méně modrého světla ve srovnání s halogenovými, fluorescenčními a některými LED světly. Pro optimální osvětlení doporučujeme používat žárovky speciálně navržené pro podporu spánku.

Noční světla a omezení světelného znečištění

Pokud je nutné v noci vstávat, vyhněte se zapínání hlavního osvětlení a místo toho použijte noční světlo s nízkým wattovým červeným světlem. Tato světla minimalizují narušení vašeho cirkadiánního rytmu. Kromě toho je důležité snížit světelné znečištění ve vašem okolí – vypněte nebo zakryjte všechna elektronická zařízení, která svítí nebo vyzařují světlo. Ideálně by měla být vaše místnost během noci úplně tmavá.

Omezení doby strávené před obrazovkami

Pro omezení expozice modrému světlu je rovněž důležité snižovat dobu strávenou před obrazovkami. Pravidelné pauzy od počítače nebo televizní obrazovky odpočinou vašim očím a omezí vystavení modrému světlu. Každých 20 minut se doporučuje odvrátit pohled od obrazovky a soustředit se na objekt ve vzdálenosti 6 metrů po dobu nejméně 20 sekund. Ve večerních hodinách je také důležité snížit používání obrazovek a zařízení vypnout alespoň 3 hodiny před spaním, což pomáhá zabránit vlivu modrého světla na uvolňování spánkového hormonu melatoninu.